Hjem

Bårehus

Prosjektet er et livssynsnøytralt seremonirom. I en tid der ikke alle sogner til kirken er det behov for andre rammer rundt seremonier. Derfor har kommunen fått bygget dette lille bygget som er åpnet for alle, uten vigslete bindinger.

Prosjektet er et livssynsnøytralt seremonirom. I en tid der ikke alle sogner til kirken er det behov for andre rammer rundt seremonier. Derfor har kommunen fått bygget dette lille bygget som er åpnet for alle, uten vigslete bindinger.