Hjem

Clarion Hotel Air

Bygget er inspirert av det generøse landskapsrommet som preger området; den lave horisonten og det store himmelrommet. Hotellets fellesfunksjoner er samlet i den mørke sokkelen; inspirert av den rike jorda. De mange rommene ligger oppover i etasjene rammet inn av en fasade som er lys og lett; inspirert av den høye himmelen og skyene.

Todelingen av fasaden poengteres i materialvalg og bearbeiding. Sokkelen er utført i mørkt tre, med taktil overflate som gir en kroppslig skalareferanse i byggets møte med bakken. Over sokkelen er fasaden lys og lett, med en krystallinsk overflate som reflekterer lyset på en interessant måte. Slik får det store volumet letthet og løser opp overgangen mot himmelrommet.

Hotellet bygger på de klassiske verdier for utforming. En lav, horisontal del danner et romslig atrium og sikrer 'garden view' til rommene rundt, mens et tårn på 10 etasjer gir 'panoramic view' til rommene oppover.

Hovedetasjen samler alle fellesfunksjonene rundt det 1000m2 store atriet. Fra inngangen blir man tatt i mot av en sentral, åpen resepsjon. Til høyre ligger dagligstuen og til venstre baren og Kitchen &Table-restauranten. Atriet er åpent opp i 3 etasjer og slipper inn det milde lyset fra nord gjennom tre store overlysvinduer. Konferansesalen rommer hele 1250 personer, og i tillegg er det flere møterom knyttet til atriet.

Øverste etasje rommer det beste møterommet. Her er også en kafe og en utkraget balkong. Den vender rett mot vest og tar inn den flotte utsikten over strendene, havet og horisonten.

Interiørarkitekt: Space Copenhagen. Landskapsarkitekt: Imke Wojanowski, BDA. Alle fotos: Sindre Ellingsen

Bygget er inspirert av det generøse landskapsrommet som preger området; den lave horisonten og det store himmelrommet. Hotellets fellesfunksjoner er samlet i den mørke sokkelen; inspirert av den rike jorda. De mange rommene ligger oppover i etasjene rammet inn av en fasade som er lys og lett; inspirert av den høye himmelen og skyene.

Todelingen av fasaden poengteres i materialvalg og bearbeiding. Sokkelen er utført i mørkt tre, med taktil overflate som gir en kroppslig skalareferanse i byggets møte med bakken. Over sokkelen er fasaden lys og lett, med en krystallinsk overflate som reflekterer lyset på en interessant måte. Slik får det store volumet letthet og løser opp overgangen mot himmelrommet.

Hotellet bygger på de klassiske verdier for utforming. En lav, horisontal del danner et romslig atrium og sikrer 'garden view' til rommene rundt, mens et tårn på 10 etasjer gir 'panoramic view' til rommene oppover.

Hovedetasjen samler alle fellesfunksjonene rundt det 1000m2 store atriet. Fra inngangen blir man tatt i mot av en sentral, åpen resepsjon. Til høyre ligger dagligstuen og til venstre baren og Kitchen &Table-restauranten. Atriet er åpent opp i 3 etasjer og slipper inn det milde lyset fra nord gjennom tre store overlysvinduer. Konferansesalen rommer hele 1250 personer, og i tillegg er det flere møterom knyttet til atriet.

Øverste etasje rommer det beste møterommet. Her er også en kafe og en utkraget balkong. Den vender rett mot vest og tar inn den flotte utsikten over strendene, havet og horisonten.

Interiørarkitekt: Space Copenhagen. Landskapsarkitekt: Imke Wojanowski, BDA. Alle fotos: Sindre Ellingsen