Hjem

Rehabilitering Gamle Toldbod

KAP har stått for prosjektering og gjennomføring av rehabilitering av interiøret i den fredete Gamle Toldbod. Modernisering og tilbakeføring - og rekonstruksjon av utvendig trapp. Samarbeid med Schelderup & Gram

KAP har stått for prosjektering og gjennomføring av rehabilitering av interiøret i den fredete Gamle Toldbod. Modernisering og tilbakeføring - og rekonstruksjon av utvendig trapp. Samarbeid med Schelderup & Gram