Hjem

Tjodmarka barnehage

Tjodmarka Barnehage er en 6-avdelingers barnehage. Avdelingene ligger rundt et fellesområde med bibliotek, dramarom, verksted, gymsal, kjøkken og fellesstue.

Tjodmarka Barnehage er en 6-avdelingers barnehage. Avdelingene ligger rundt et fellesområde med bibliotek, dramarom, verksted, gymsal, kjøkken og fellesstue.