Hjem
06/08/2011 - 11:43

19.11.2019_Betongelementprisen

Ostasteidn tildeles Betongelementprisen 2019
- den 10. desember kl 12.00
Juryens begrunnelse:
Rasteplassens grep, både selve landskapsutformingen så vel som sammenhengen mellom servicebygget og de øvrige rasteplasselementene, fungerer godt. Hovedfokus for prisen er selve servicebygget som juryen finner unik i form og utførelse. Det er spesielt den innvendige bruken av betongelementer som er interessant og nyskapende. Den koniske formen gjør at de myke foldene på innsiden blir tettere opp mot taket og overlyset. Lysinnslippet i toppen spiller sammen med både små krumninger i overflaten øverst, og med større og slakere folder nedover veggen til å skape spennende lys- skyggevirkninger i rommet. Prosjektet forholder seg bevisst til få og enkle materialer som settes sammen med fin og enkel detaljering. Det nennsomme forhold til detaljeringen vises godt i dørinnsetting, lyslister, våtromsinstallasjoner med mer. Tekstilforskaling er en uvanlig teknikk, arkitekten forteller at prosjektet har vært preget av utviklingsarbeid med prøving og feiling. Det er prisverdig at de har våget å tenke nytt og stå løpet ut. Det at de tør å satse så sterkt vitner også om et godt samarbeid mellom arkitekt og betongelementprodusent.
På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2019 skal tildeles KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS

Bli med på utdeling: http://clicklink.bnl.no/m/1/26640850/02-t19323-a140e5faeb234222b0e086267...