Hjem
06/08/2011 - 11:43

17.10.2019_Fremtidslandsbyen

Mulighetsstudie for utvikling av sentrumsområdet i Randaberg - presentert for kommunen i dag