Hjem
06/08/2011 - 11:43

28.06.2019_Ny park i Stavanger øst

Sammen med flyktninger fra Johannes har AUG Stavanger bygget en ny park i Tinnfabrikkvartalet. Prosjektet er et byromseksperiment som gir ny møteplass og aktiviserer en av mange sløve rivningstomter