Hjem
06/08/2011 - 11:43

13.08.2019_Vi vant i Drammen !

Sammen med Atsite og LundHagem vant KAP byplankonkurransen om Nybyen i Drammen. Det nedlagte godsbaneområdet skal utvikles med boliger, parker og ny næringsvirksomhet.

Juryen berømmer prosjektet for "den sterke stedstilpasningen og ydmykheten for områdets historie, hovedgrepet, uterommenes kvaliteter, potensial for varierte bygg og fleksibel etappevis utbygging".

Vi takker BaneNor for anledningen - og ser frem til det kommende samarbeidet om utviklingen av området !