Hjem

Bømlo

Mulighetstudie for Svortland sentrum på Bømlo
Som så i mange andre steder vokser tettstedet seg utett; handel og andre viktige sentrumsfunksjoner flytter ut, bilen får dominere mellomrommene og sentrumslivet dør ut. KAPs anbefaling er å bruke miljøgateprosjektet til å få tettstedet til å henge bedre sammen, gjøre det tettere og mer definert, uten å være avhengig av at det bygges mange nye bygg. Stedsidentiteten skal dyrkes i 5 nye byrom langs miljøgata

Mulighetstudie for Svortland sentrum på Bømlo
Som så i mange andre steder vokser tettstedet seg utett; handel og andre viktige sentrumsfunksjoner flytter ut, bilen får dominere mellomrommene og sentrumslivet dør ut. KAPs anbefaling er å bruke miljøgateprosjektet til å få tettstedet til å henge bedre sammen, gjøre det tettere og mer definert, uten å være avhengig av at det bygges mange nye bygg. Stedsidentiteten skal dyrkes i 5 nye byrom langs miljøgata