Hjem

Bjørndalen

Det Grønne Hjertet er sentralt stort leke- og uteoppholdsrom som forbinder alle delområdene med hverandre og knytter området til omkringliggende badeplass, grønne områder, gang og sykkelveier osv. Bebyggelse sammensatt av ulike typer fra trad leiligheter til rekkehus. 1. premie i arkitektkonkurranse. Detaljert regulering for 500 boliger og 15000m2 næring

Det Grønne Hjertet er sentralt stort leke- og uteoppholdsrom som forbinder alle delområdene med hverandre og knytter området til omkringliggende badeplass, grønne områder, gang og sykkelveier osv. Bebyggelse sammensatt av ulike typer fra trad leiligheter til rekkehus. 1. premie i arkitektkonkurranse. Detaljert regulering for 500 boliger og 15000m2 næring