Hjem

Buøy

Nye Buøy - en revitalisering av næringsområdet og en ny bydel på Buøy
Prosjekt utviklet for Buøy Næringspark; les mer på buøynæringspark.no

Nye Buøy - en revitalisering av næringsområdet og en ny bydel på Buøy
Prosjekt utviklet for Buøy Næringspark; les mer på buøynæringspark.no