Hjem

Byens Tak

Bodene på Torget; ny og enklere konstruksjon
Samarbeidsprosjekt med Arkitekt Smedvig (konkurransen)
Torget kan være så tomt... (les videre i pdf'en)

Bodene på Torget; ny og enklere konstruksjon
Samarbeidsprosjekt med Arkitekt Smedvig (konkurransen)
Torget kan være så tomt... (les videre i pdf'en)