Hjem

I Hjelmens Land, På Naturens Vis

Mulighetsstudie Hjelmeland: Hvordan kan sentrumsområdet utvikle seg slik at Hjelmeland blir et mer attraktivt sted å bo ? Hvordan kan enkle tiltak fremheve stedets flotte kvaliteter og introdusere nye ? Hvilke områder er det viktig å ha fokus på ? Dette og mer til forsøker vi å svare på. Kommunens slagord gir inspirasjon

Mulighetsstudie Hjelmeland: Hvordan kan sentrumsområdet utvikle seg slik at Hjelmeland blir et mer attraktivt sted å bo ? Hvordan kan enkle tiltak fremheve stedets flotte kvaliteter og introdusere nye ? Hvilke områder er det viktig å ha fokus på ? Dette og mer til forsøker vi å svare på. Kommunens slagord gir inspirasjon