Hjem

Kristiansand 2041

Kristiansand blir 400 år i 2041 og har bedt KAP om en visjon for de neste 25 års byutvikling. Byen har ambisjon om å bli klimanøytral og spør om råd for å kunne realisere dette. Mulighetstudien ble presentert for ordfører og formannskap og på åpent møte i uke 7. Materialet er også utstilt i rådhuset.

Kristiansand blir 400 år i 2041 og har bedt KAP om en visjon for de neste 25 års byutvikling. Byen har ambisjon om å bli klimanøytral og spør om råd for å kunne realisere dette. Mulighetstudien ble presentert for ordfører og formannskap og på åpent møte i uke 7. Materialet er også utstilt i rådhuset.