Hjem

KvU Rogaland Teater

Hvor skal det nye teateret ligge ? Et kompakt teater med intime scener formet som et stykke bylandskap ved Valbjergets fot ? Skal det bygges ut i Kannik ? Stavanger Stasjon ? Nytorget, Holmen eller Jorenholmen ? Eller er det Bekhuskaien ?
Disse og mange andre spørsmål er forsøkt besvart i utredningen KaP og PwC utarbeidet for teateret:
http://www.sceneskifte.no/hjem/konseptvalgutredning-for-nytt-teaterhus

Hvor skal det nye teateret ligge ? Et kompakt teater med intime scener formet som et stykke bylandskap ved Valbjergets fot ? Skal det bygges ut i Kannik ? Stavanger Stasjon ? Nytorget, Holmen eller Jorenholmen ? Eller er det Bekhuskaien ?
Disse og mange andre spørsmål er forsøkt besvart i utredningen KaP og PwC utarbeidet for teateret:
http://www.sceneskifte.no/hjem/konseptvalgutredning-for-nytt-teaterhus