Hjem

Løkky Løkk

Lucky Løkk, samarbeid med Alexandria Algard for Stavanger kommune

HVORDAN REVITALISERE LØKKEVEIEN?
Med de utfordringer sentrum står ovenfor er det et viktig mål for sentrumsplanen å legge til rette for en økt befolkning i sentrum. Det er behov for flere bybrukere, som bruker kultur- og servicetilbud og ikke minst, handler i sentrum. Gjeldende planer og rammer er tydeligvis ikke nok. Det er behov for et tilskudd.

Oppgaveprogrammet nevner nye 500 000m2. Det er et betydelig tall. Er det nok ? Er det for mye ? Viktigst er at tilskuddet ikke kommer som botox (syntetisk byenklave uten tilkopling til byen). Eller doping ( usunn og kunstig innsprøytning som øker ytelsen, men skader kroppen). Det må være et tilskudd som støtter opp om riktig kosthold - et vitamintilskudd (tiltrengt programtilskudd). Vi ønsker en ansvarlig og bærekraftig byutvikling.

Løkkeveien er i dag et stedvis trist syn, men har likevel en del funksjoner som det er mulig å bygge videre på. Løkkeveien blir dermed ryggraden i utviklingen.

Området har god tilgjengelighet, særlig den sørlige delen av Løkkeveien, som ligger nær både togstasjon og fremtidige Buss-way-ruter. I dag er det problemer med tilgjengelighet over skrenten til sentrum. Bebyggelsen som ligger i skrenten har ikke i høy nok grad inkorporert bevegelsen fra platået til sentrum. Det er viktig at alle nye bygg i området har en god plan for dette.

LUCKY LØKK
Vi har arbeidet ut fra en 3-delt visjon for området. Vi ønsker at Løkkeveien skal være en strøksgate for de tilgrensende boligområdene, et sted for arbeidsplasser (business disctrict), og den bærende ryggraden i den nye sentrumsnære studentsatsingen. Strøksgaten skal inneholde dagligdagse funksjoner og tilbud. Central Business District har uovertrufne adkomstmuligheter, og har Løkkeveien i bakhånd som utmerket lunsjsted og etter-jobb-shopping. Studentnettverket kobler sammen de nye fakultetene i ‘Hermetikken’, det gamle sykehuset og kultur-fakultetet i Bjergsted. I tillegg blir det lagt til rette for studentboliger langs Løkkeveien. På denne måten får Løkkeveien en stor bredde i brukere, og dermed også stor bredde i tilbud.

Løkkeveiens noe trasige tilstand i dag, blir snudd til det motsatte. Vi introduserser: LUCKY LØKK - et bra sted å være!

Virkemidlene vi benytter for oppnå våre visjoner for Løkkeveien kan deles inn i 3 hovedgrupper: Fortetting (fortettingsstrategier som er stedspesifikke), Nye forbindelser (som styrker sirkulasjonen i området og tilgjengeligheten til sentrum), og Re-programmering av eksisterende bygninger (området har flere bygninger som med fordel kan få et nytt og livligere liv).

Målet er at Lucky Løkk blir en levende og ikke minst, synlig del av byen. Et sted som er noe annet enn middelaldersentrumet, et sted hvor det er fart i sakene og mennesker i gatene.

Lucky Løkk ruler byen!

Lucky Løkk, samarbeid med Alexandria Algard for Stavanger kommune

HVORDAN REVITALISERE LØKKEVEIEN?
Med de utfordringer sentrum står ovenfor er det et viktig mål for sentrumsplanen å legge til rette for en økt befolkning i sentrum. Det er behov for flere bybrukere, som bruker kultur- og servicetilbud og ikke minst, handler i sentrum. Gjeldende planer og rammer er tydeligvis ikke nok. Det er behov for et tilskudd.

Oppgaveprogrammet nevner nye 500 000m2. Det er et betydelig tall. Er det nok ? Er det for mye ? Viktigst er at tilskuddet ikke kommer som botox (syntetisk byenklave uten tilkopling til byen). Eller doping ( usunn og kunstig innsprøytning som øker ytelsen, men skader kroppen). Det må være et tilskudd som støtter opp om riktig kosthold - et vitamintilskudd (tiltrengt programtilskudd). Vi ønsker en ansvarlig og bærekraftig byutvikling.

Løkkeveien er i dag et stedvis trist syn, men har likevel en del funksjoner som det er mulig å bygge videre på. Løkkeveien blir dermed ryggraden i utviklingen.

Området har god tilgjengelighet, særlig den sørlige delen av Løkkeveien, som ligger nær både togstasjon og fremtidige Buss-way-ruter. I dag er det problemer med tilgjengelighet over skrenten til sentrum. Bebyggelsen som ligger i skrenten har ikke i høy nok grad inkorporert bevegelsen fra platået til sentrum. Det er viktig at alle nye bygg i området har en god plan for dette.

LUCKY LØKK
Vi har arbeidet ut fra en 3-delt visjon for området. Vi ønsker at Løkkeveien skal være en strøksgate for de tilgrensende boligområdene, et sted for arbeidsplasser (business disctrict), og den bærende ryggraden i den nye sentrumsnære studentsatsingen. Strøksgaten skal inneholde dagligdagse funksjoner og tilbud. Central Business District har uovertrufne adkomstmuligheter, og har Løkkeveien i bakhånd som utmerket lunsjsted og etter-jobb-shopping. Studentnettverket kobler sammen de nye fakultetene i ‘Hermetikken’, det gamle sykehuset og kultur-fakultetet i Bjergsted. I tillegg blir det lagt til rette for studentboliger langs Løkkeveien. På denne måten får Løkkeveien en stor bredde i brukere, og dermed også stor bredde i tilbud.

Løkkeveiens noe trasige tilstand i dag, blir snudd til det motsatte. Vi introduserser: LUCKY LØKK - et bra sted å være!

Virkemidlene vi benytter for oppnå våre visjoner for Løkkeveien kan deles inn i 3 hovedgrupper: Fortetting (fortettingsstrategier som er stedspesifikke), Nye forbindelser (som styrker sirkulasjonen i området og tilgjengeligheten til sentrum), og Re-programmering av eksisterende bygninger (området har flere bygninger som med fordel kan få et nytt og livligere liv).

Målet er at Lucky Løkk blir en levende og ikke minst, synlig del av byen. Et sted som er noe annet enn middelaldersentrumet, et sted hvor det er fart i sakene og mennesker i gatene.

Lucky Løkk ruler byen!