Hjem

Nytt kommunehus, Klepp

Mulighetsstudie for å utvikle Klepp rådhus ti nytt kommunehus med betydelige kulturfunksjoner og en sentumskirke. Rådhuset pakkes inn i ny fasade som gi klimatisering. Et mellombygg åpner mot den planlagte parken - og gir god kopling ti et frittstående kirkebygg

Mulighetsstudie for å utvikle Klepp rådhus ti nytt kommunehus med betydelige kulturfunksjoner og en sentumskirke. Rådhuset pakkes inn i ny fasade som gi klimatisering. Et mellombygg åpner mot den planlagte parken - og gir god kopling ti et frittstående kirkebygg