Hjem

Rosendal

I et forsøk på å rette opp misforholdet turisten opplever mellom et besøk på Baroniet og et i sentrum, ønsker kommunen å utvikle sentrum ned til sjøen. Etter en konkurranse ble KAP engasjert til å utvikle mer detaljerte ideer for en offentlig sjøfront. Prosjektet er foreløpig konkretisert i en opparbeidelsesplan for første byggetrinn; Roseplassen.
Roseplassen knytter sammen ulike bevegelser; hurtigbåt, buss, bil - og samtidig gjenforbinder den det historiske gjestehuset med sjøen. Prosjektsamarbeid med Alice M. Sturt.

I et forsøk på å rette opp misforholdet turisten opplever mellom et besøk på Baroniet og et i sentrum, ønsker kommunen å utvikle sentrum ned til sjøen. Etter en konkurranse ble KAP engasjert til å utvikle mer detaljerte ideer for en offentlig sjøfront. Prosjektet er foreløpig konkretisert i en opparbeidelsesplan for første byggetrinn; Roseplassen.
Roseplassen knytter sammen ulike bevegelser; hurtigbåt, buss, bil - og samtidig gjenforbinder den det historiske gjestehuset med sjøen. Prosjektsamarbeid med Alice M. Sturt.