Hjem

On Site Varatun

KAP + Code arkitektur:
Konkurranseforslag om etterbruk av området for søppelfyllingen på Varatun. Området har i dag både lekkasje av forurenset sigevann og betydelig gassproduksjon. Innholdet i fyllingen er ukjent; redeponering er uaktuelt og ny bebyggelse oppå fyllingen innebærer risiko for gassopphopning og eksplosjonsfare. Prosjektet On Site foreslår løsning av miljøproblemene - samtidig som området åpnes for utvikling.
Juryen valgte å se bort fra områdets problemer - og kåret en annen vinner.

KAP + Code arkitektur:
Konkurranseforslag om etterbruk av området for søppelfyllingen på Varatun. Området har i dag både lekkasje av forurenset sigevann og betydelig gassproduksjon. Innholdet i fyllingen er ukjent; redeponering er uaktuelt og ny bebyggelse oppå fyllingen innebærer risiko for gassopphopning og eksplosjonsfare. Prosjektet On Site foreslår løsning av miljøproblemene - samtidig som området åpnes for utvikling.
Juryen valgte å se bort fra områdets problemer - og kåret en annen vinner.