Hjem

Skulpturpark i Breiavannet

Det er et behov for at sentrum stadig utvikler nye kvaliteter med publikumsappell. Skulpturparken vil styrke sentrum som destinasjon; den blir en ny grunn til å dra til byen, både som beboer og turist. Det blir et sted som rommer helt nye kvaliteter i byen. Skulpturene vil danne et lite univers med stort opplevelsesinnhold. Parkbroen vil bli et betydelig tilskudd til byparken, samtidig som den åpner en ny forbindelse. Samlet vil det gi en ny attraksjon til sentrum.

Skulpturene skal lages av billedkunstneren Per Dybvig. Per er fra Stavanger og mest kjent for sine tegninger, men har i de siste årene utviklet meget interessante skulpturer. Arbeidene i parken er en videreutvikling av verdenen til Jegeren. Skulpturene skal plasseres på 5 flytende øyer og langs randen av vannet. Øyene vil få rik vegetasjon som danner ramme om skulpturene.

En parkbro danner ny forbindelse over Breiavannet, fra Kannikbekken til Sangsalen ved Kongsgård skole. Parkbroen har også frodige vegetasjon og rommer pirer og steder for opphold. Fra pirene kommer man nær skulpturene på øyene. Parkbroen forsterke byparken og tilfører helt nye kvaliteter til sentrums felles utfoldelsesrom.

Det er et behov for at sentrum stadig utvikler nye kvaliteter med publikumsappell. Skulpturparken vil styrke sentrum som destinasjon; den blir en ny grunn til å dra til byen, både som beboer og turist. Det blir et sted som rommer helt nye kvaliteter i byen. Skulpturene vil danne et lite univers med stort opplevelsesinnhold. Parkbroen vil bli et betydelig tilskudd til byparken, samtidig som den åpner en ny forbindelse. Samlet vil det gi en ny attraksjon til sentrum.

Skulpturene skal lages av billedkunstneren Per Dybvig. Per er fra Stavanger og mest kjent for sine tegninger, men har i de siste årene utviklet meget interessante skulpturer. Arbeidene i parken er en videreutvikling av verdenen til Jegeren. Skulpturene skal plasseres på 5 flytende øyer og langs randen av vannet. Øyene vil få rik vegetasjon som danner ramme om skulpturene.

En parkbro danner ny forbindelse over Breiavannet, fra Kannikbekken til Sangsalen ved Kongsgård skole. Parkbroen har også frodige vegetasjon og rommer pirer og steder for opphold. Fra pirene kommer man nær skulpturene på øyene. Parkbroen forsterke byparken og tilfører helt nye kvaliteter til sentrums felles utfoldelsesrom.