Hjem

Stedsanalyse Sandnes Sentrum

I forbindelse med ny sentrumsplan har KAP utarbeidet en stedsanalyse for et utstrakt sentrumsområde. Sandnes er en vitalt voksende by, men sentrumsutviklingen henger etter. I dag fyller ikke sentrum sin rolle. Det er få arbeidsplasser, et lavt antall boliger og et byliv som kunne vært langt bedre. På grunnlag av analysen har KAP laget anbefalinger for videre planarbeid

I forbindelse med ny sentrumsplan har KAP utarbeidet en stedsanalyse for et utstrakt sentrumsområde. Sandnes er en vitalt voksende by, men sentrumsutviklingen henger etter. I dag fyller ikke sentrum sin rolle. Det er få arbeidsplasser, et lavt antall boliger og et byliv som kunne vært langt bedre. På grunnlag av analysen har KAP laget anbefalinger for videre planarbeid