Hjem

Økotun Øvre Stokkavei

Et av få gjenværende gårdstun får nytt innhold som mini økosamfunn. Låve og redskapshus bygges om til å huse boliger og fellesfunksjoner. Sammen med det bevaringsverdige våningshuset tegnet av ark Gustav Helland utgjør tunet en viktig historiefortellende enklave. Boligene er utformet med gjennomgående miljøprofil; fra gjenbruk av bygning til varme via energibrønner. Låven rommer 7 leiligheter i størrelser fra 70m2 - 120 m2. Våningshuset inneholder 2 leiligehter på ca 100m2. Det tredje huset rundt tunet er et redskapshus, som skal bygges om til å huse fellesstue/verksted og gjesterom/aterlie.

http://www.gaardenstokke.no/