Hjem

KONTORET

KAP Kontor for Arkitektur og Plan ble startet i 2001 av sivilarkitektene Tonje Broch Moe og Henrik Lundberg. I 2017 ble Hilde Stedje partner, og etter litt kontorets daglige leder.

Gjennom kontorets oppgavetilfang har vi utviklet bred erfaring og god gjennomføringsevne. Som kontor tar vi samfunnsansvar gjennom oppgavens tolkning og utfoldelse - og gjennom deltakelse i det offentlige ordskiftet. Kontorets oppdrag spenner fra storskala byutviklingsstudier til delikate interiøroppgaver. To byggeskikkpriser illustrerer dette. I 2015 mottok vi Sola kommunes for Clarion Air Hotel, regionens største konferansehotell på over 20 000m2, og Stavanger kommunes for ny førsteetasje for Sølvberget bibliotek. Begge prosjektene handler om å skape møteplasser, uformelle arenaer for midlertidige samfunn og formelle for kunnskapsformidling og kulturutveksling.

Vi tror på en analytisk tilnærming der stedlige egenskaper og fortellinger bringes inn og informerer arkitekturen. Prosjektene våre kan være ikoniske eller lavmelte avhengig av situasjonen. Vi søker innovative løsninger, men bærer med oss et sosialt ansvar og et miljømessig perspektiv. En av de viktigste tilgangene ligger i landskapstilnærmingen. Flere av våre planleggingsoppgaver handler i stor grad om landskapets romlighet og strategier for bebyggelsens mellomrom.

Vi mener at arkitekturen har potensiale til også å romme humor. Vi tror at både den lavmelte poesi og de ikoniske verk ofte kan tåle en tyngre ladning av litterære kvaliteter, og vi savner større meningsdybde i samtidsarkitekturen.

3