Hjem

Forusanalysen

KAP har laget en stedsanalyse av Forusområdet; på oppdrag av Stavanger, Sandnes og Sola kommuner; som grunnlag for IKDP Forus; i samarbeid med landskapsarkitekt Imke Wojanowski, Brandsberg Dahls Arkitekter
Analysen kan lastes ned her:
https://ikdpforus.com/forside/plandokument/