Hjem

Indexhagen

I anledning grunnlovsjubileet utlyste Galleri Rom en konkurranse om et kommentarpunkt. Det var en anledning til å reflektere over hvem vi er. Det norske er allerede tema for diskusjon, og mer vil det bli i jubileumsåret. Det vokser og spirer i det norske. Indexhagen er et forsøk på å kartlegge det norske gjennom tall. Ved bruk av statistikk avleser vi hvem vi er; i forhold til andre og til hva vi har vært. Tallene gjøres om til representative størrelser slik at de kan erfares i en romlig, kroppslig relasjon.

Prosjektet er utformet som en liten flaggskog plassert i galleriets hage. Flaggene er små og montert på pinner med ulik lengde. Lengdene på pinnene er hentet fra verdiene i statistikkene. Det er to grupper; endring over tid i Norge og Norge i sammenlikning med andre land.

Statistikk brukes som måleverdi som grunnlag for beslutninger. Den er indikator og formidler. Den kan forklare ukjente sammenhenger og gi oss ny forståelse av fenomener. Statistikk blir oppfattet som verdinøytral og sann. Prosjektet tematiserer dette både gjennom utvalg og sammensetning av statistikker, og gjennom utformingen.

Materialet statistikkstavene er laget av er den nordiske bambusen; pil. Den fås i ulike lengder og diametre, og forutsetter ingen bearbeiding før bruk. Lengden avpasses etter verdi, nasjonalflagg og flagg som angir andre verdier monteres på og pilen stikkes i jorden. Slik dannes et felt der de mange statistikkers verdier kan avleses gjennom de forskjellige representative lengdene.

Det er ikke tørket pil som benyttes, men levende. Den er uten skudd og blader de første sesongene. Hagefeltet vil derfor fremstå med kun de to elementene staver og flagg i jubileumsåret. Men over tid vil pilen begynne å vokse, noen vil ikke klare seg og visne; andre vil skyte fart. Slik blir størrelsene dynamiske. Statistikkene lever sitt eget liv, gjeldende tendenser forvrenges og nye verdier oppstår. Etter hvert vil flaggene drukne i de grønne bladene i sommersesongen, og om høsten komme frem igjen.