Hjem

Ostasteidn, Sandsfjord bro

I HERTERVIGs LANDSKAP
Turistvegstoppet Ostasteidn ligger i Ryfylkes fjordlandskap; et landskap maleren Lars Hertervig hentet sine motiver fra. Prosjektet er inspirert av den ladete stemningen i Hertervigs billedverden; fra de tidlige, tunge og dystre oljemaleriene til de senere, egenartede, lyse akvarellene. Både naturmotivene og de underlige figurbildene har gitt innganger til utforming av turistvegstoppets arkitektur.

GAMLE FURUTRÆR
Bildet er et typisk eksempel på de tidlige verkene, malt innenfor konvensjonene til Düsseldorfskolen. Den var dominerende blant samtidens norske malere, men hos Hertervig ligger det en annen dybde i fremstillingen av motivene. Naturen har figurkvaliteter der enkeltelementer fremheves og portretteres. Komposisjonene er ofte stiliserte.

FORFALL
I motsetning til sine samtidige fremstiller ikke Hertervig naturen som sterk og heroisk. Mens nasjonalromantikere som f.eks. I. C. Dahl er blitt tolket til å fremstille naturen som et bilde på den unge framvoksende nasjonen som kjempet for selvstendighet og egen identitet, er Hertervigs perspektiv dystrere. Det kan godt tenkes at naturmotivene også for han er metaforiske, for her regjerer forfall og død. Og det forgjengelige fremstilles som vakkert; forvridd og mørkt, men likevel i en form for harmoni.

GJENNOMLYS
På grunn av en sinnslidelse ble Hertervig isolert fra sine samtidige malere. Dette medførte at han utviklet et særegent formspråk. Det er preget av en ny måte å behandle lyset på. Billedflaten er holdt svært lys - og truer med å sprekke opp. Motivene er nærmest gjennomsiktige, kun svakt risset inn. På grunn av fattigdom er mange arbeider utført på papir, ofte gammel emballasje med spor – som forsterker gjennomskinneligheten.

OVERSKRIDELSE
Flere av motivene er mytologiske figurer satt inn i drømmeaktige landskap. Slik overskrider de den tradisjonelle representasjonen. Men det er primært lysbruken som gir bildene et ’overjordisk’ uttrykk. Lyset løfter bildene fra det dennesidige til en annen dimensjon.

OSTASTEIDN
Den skadeskutte steinen, som har gitt navn til turistvegstoppet, danner tyngdepunkt og gir stedet identitet. Det er to utsiktpunkt, et på hver side av steinen. Det ene gir overblikk innover det vakre fjordlandskapet nordover; det andre gir utsyn til den nye Sandsfjord bro. Her er man i direkte kontakt med steinen, som danner en monumental ryggstøtte.

Det nære landskapet er (re-)konstruert med jord, vegetasjon og trær, for å løfte den reisende ut av bilens flate og inn i naturen. Enkle gitterrister i glassfiber danner en lett ramme om rasteplassens aktiviteter; gangsti, sitteplasser, benk og bord. Ristene er et minimalt inngrep som tillater naturen å utfolde seg.

Toalettbygget henter inspirasjon fra Hertervigs motivverden. Det ytre er i slett betong, vegetert med mose, som trives i den nordisk tropiske regnskogen. Til kontrast er det indre i glatt, hvit overflate, som er mykt bølgende, med overlys sildrende nedover. Materialet er tekstilforskalt betong, muliggjort av svært dyktige håndverkere.

Arkitekt: K A P Kontor for Arkitektur og Plan as
Landskap: Imke Wojanowski
Toalettbygg betong: Tunge Ting
Glassfiber: Stangeland
Entreprenør: BG Suldal