Hjem

Nyheter

06/08/2011 - 11:43

02.01.2020_KAP søker arkitekt

KAP søker allsidig og engasjert arkitekt med digital kompetanse og visualiseringsevner
Send søknad til hl@kap.no

20.12.2019_De aller beste ønsker

Klikk på lenken under

06/08/2011 - 11:43

16.12.2019_Smart By ?

Hvor smart er Smartby ?
Kronikken til Tonje Broch Moe stiller spørsmål ved både styring og innhold:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/dO0db1/smartby-stavanger-ut...

06/08/2011 - 11:43

19.11.2019_Betongelementprisen

Ostasteidn tildeles Betongelementprisen 2019
- den 10. desember kl 12.00
Juryens begrunnelse:
Rasteplassens grep, både selve landskapsutformingen så vel som sammenhengen mellom servicebygget og de øvrige rasteplasselementene, fungerer godt. Hovedfokus for prisen er selve servicebygget som juryen finner unik i form og utførelse. Det er spesielt den innvendige bruken av betongelementer som er interessant og nyskapende. Den koniske formen gjør at de myke foldene på innsiden blir tettere opp mot taket og overlyset. Lysinnslippet i toppen spiller sammen med både små krumninger i overflaten øverst, og med større og slakere folder nedover veggen til å skape spennende lys- skyggevirkninger i rommet. Prosjektet forholder seg bevisst til få og enkle materialer som settes sammen med fin og enkel detaljering. Det nennsomme forhold til detaljeringen vises godt i dørinnsetting, lyslister, våtromsinstallasjoner med mer. Tekstilforskaling er en uvanlig teknikk, arkitekten forteller at prosjektet har vært preget av utviklingsarbeid med prøving og feiling. Det er prisverdig at de har våget å tenke nytt og stå løpet ut. Det at de tør å satse så sterkt vitner også om et godt samarbeid mellom arkitekt og betongelementprodusent.
På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2019 skal tildeles KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS

Bli med på utdeling: http://clicklink.bnl.no/m/1/26640850/02-t19323-a140e5faeb234222b0e086267...

06/08/2011 - 11:43

31.10.2019_Kiellandulykken

KAP tegner ny Kiellandutstilling for Norsk Oljemuseum - med mål om å være klar til 40-års markeringen

06/08/2011 - 11:43

17.10.2019_Fremtidslandsbyen

Mulighetsstudie for utvikling av sentrumsområdet i Randaberg - presentert for kommunen i dag

06/08/2011 - 11:43

04.10.2019_Plutselig ferdig

Ventehuset i Rosendal gir et vakkert og komfortabelt sted å vente, med generøs utsikt til fjord og fjell. Prosjektet er et samarbeid mellom KAP, Alice Sturt Arkitektur og Atsite Landskap

06/08/2011 - 11:43

25.09.2019_Ålgård vant !

Nye Ålgård torg og kanalpark ble tildelt Statens pris for byggkvalitet (tidl Byggeskikkprisen) - Gratulerer til Dronninga Landskap for vakkert utformete byrom; gratulerer også til Atsite landskap som har laget de inspirerende 'Svevende benker' ! KAP har bistått som rådgiver for sentrumsplanen - og utformet et akitivitetsanlegg sammen med lokal ungdom og en liten busstoppark
https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/EW52RG/Na-har-Algard-et-prisbelonnet...

06/08/2011 - 11:43

23.08.2019_Ålgård finalist !

Ålgård Torg og kanalpark er finalist til Statens pris for byggkvalitet - en av tre !
https://www.arkitektnytt.no/nyheter/tre-finalister-til-statens-pris

06/08/2011 - 11:43

19.08.2019_Klippehenger

Hytte i Lyngdal på bratt og krevende tomt