Nytt innhold i ikke så gamle hus

Studie av etterbruk av sykehusområdet

KAP gjør studie av etterbruk av sykehusområdet, sammen med Atsite Landskap. I første omgang er det kun 1/3 av arealet som frigjøres for ny bruk. Landskapet brukes til å skape buffer og inndele i mindre enheter med egne kvaliteter. De fleste bygg foreslås gjenbrukt med nytt ofrmål.

Til toppen av siden