Kontoret

KAP utvikler arkitektur i mange former; fra utstillingsdesign til byplanlegging, fra ideutvikling til bygningsdetaljer. Vi søker innovative, bærekraftige og vakre løsninger i en arkitektur som er kontekstuell og gjennomtenkt, inkluderende og rik.

Kontorets prosjekter er samlet i fire kategorier, men rommer mange funksjoner, skalaer og tilnærminger. 

HJEMME: Eneboliger og hytter, rekkehus og leilighetsbygg

ARBEID: En bred tolkning av arbeidsplasser, fra kontorer til bibliotek, fra undervisningsbygg til utstillingsdesign og hotell

BY: Byplanlegging og urbanisme, situasjons- og stedsanalyse, mulighetsstudier, strategier og reguleringsarbeid

LAND: Byroms- og landskapsinstallasjoner, parkideer og paviljonger

KAPs arkitekter har bred erfaring og god gjennomføringsevne. Som kontor tar vi samfunnsansvar gjennom oppgavens tolkning og utfoldelse - og gjennom deltakelse i det offentlige ordskiftet. Vi tenker at arkitektur handler om å skape møteplasser; sosiale rom for den private sfære, uformelle arenaer for midlertidige samfunn og formelle for kunnskapsformidling og kulturutveksling.

KAPs arkitektur utvikles rundt menneskene i prosjektet og i dialog med omgivelsene. Vi går inn i oppgavene med et sosialt ansvar og et miljømessig perspektiv. En av de viktigste tilgangene til arkitektur ligger i landskapstilnærmingen der bebyggelsens mellomrom bærer store kvaliteter.

KAP Kontor for Arkitektur og Plan ble startet i 2001 av sivilarkitektene Tonje Broch Moe og Henrik Lundberg.

 

Henrik Lundberg
Henrik Lundberg Sivilarkitekt, partner
Tonje Broch Moe
Tonje Broch Moe Sivilarkitekt, partner

Til toppen av siden