takk!

KAP trapper ned

Den 14. august begynner Tonje Moe og Henrik Lundberg i hver sin nye stilling. Henrik blir Byarkitekt i Stavanger. Tonje blir gruppeleder for arkitektene i AsplanViak, Stavanger
Det innebærer at vi trapper ned virksomheten i KAP. De små prosjektene gjør vi ferdig her på kontoret, de store blir med Tonje til AsplanViak.
Alla Aniskova blir medarbeider til Tonje i Asplan, mens de andre ansatte har funnet andre løsninger

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for tillitten i de 22 år vi har vært virksomme!

Ta gjerne kontakt:
- Tonje; 95203235, tbm@kap.no eller tonje.moe@asplanviak.no
- Henrik; 97023886, hl@kap.no eller henrik.lundberg@stavanger.kommune.no

Til toppen av siden