Landsby på landet

Orstad Landsby

De fleste nye boligområder på Jæren er i for stor grad orientert rundt enkeltboligen. De mangler omsorg for felleskapet som dannes når flere boliger settes sammen. Derfor er det ofte bare samme hus som repeteres i et felt; rekkehus eller blokker som linjeres opp med mekanisk avstand. Mellomrommene blir tilfeldige striper av grønt og uterommene for øvrig domineres av bilens asfaltlandskap.

I Orstad Landsby ønsker vi å forme et boligområde rundt andre verdier. Prosjektet er et forsøk på å gjenoppfinne landsbyen – på landet.

For det første vil vi at hagebyen skal være attraktiv for alle typer boligsøkere. Vi ønsker at unge og eldre, barnefamilier og enslige skal kunne bo sammen i nabolag. Området skal både tilby et bredt spekter av boliger og gode fellesrom.

Derfor har vi latt oss inspirere av landsbyens romlighet som kjennetegnes av tydelige uterom; tun, torg og park, der bebyggelsen aktivt former landsbyrommene. I Orstad Landsby er det seks tun som danner nabolag med mellom 14 og 32 boliger. Bebyggelsen rundt tunet består av rekkehus og små leilighetsbygg, som til sammen gir området rundt 150 boliger. Husene har innganger mot tunene som rommer møteplasser, lekearealer, dyrkningsparseller og drivhus.

Mellom tunene er det et nettverk av gangveier som binder nabolagene sammen. De grønne mellomrommene får i størst mulig grad flyte fritt mellom bebyggelsen. Rekkehus og førsteetasjer i leilighetsbygg har private hager. Det er to større lekearealer i planen, et på hver side av internveien.

Den eksisterende låven øst i området inngår i det største tunet og skal renoveres til felleshus for området. Den tenkes brukt som festlokale, verksted og lager. Fjøsdelen og kjeller brukes til lagring for boligene. Slik videreføres et historisk element som gir området identitet og lokal tilknytning, samtidig som Hagebyen får en samlende arena.

Hvert tun rommer et inkluderende bomiljø med miks av boligtyper. Både leiligheter og rekkehus finnes i ulike størrelser og standarder.

I stedet for den vanlige, store fem-seks etasjers blokken består leilighetsbyggene av to mindre volum satt sammen og som til sammen rommer 10 leiligheter. Mindre skala muliggjør enkel oppføring med tre som bygningsmateriale. Det gir en mindre komplisert byggeprosess (med flere entreprenører som kan utføre) som gir en lavere kostnad. Leilighetene er i seks størrelser fra 45 – 110 m2, alle med generøs terrasse, og romslig fellesareal utenfor inngangsdørene.

Rekkehusene er inspirert av Jærhusets skuteform, som her danner skjermete overgangsrom mellom inne og ute både på hage og inngangsside. Skutene inneholder bod og benk, og mulighet for sykkelparkering på inngangssiden. For å gjøre rekkehusene rimeligere tilgjengelig finnes de i to størrelser 66 m2 (2 sov) og 95m2 (3 sov). Begge har uinnredet loft som gir boligen utviklingsmuligheter. Både leilighetsbygg og rekkehus tenkes solgt som halvfabrikata eller råbygg til de som er interessert i selvbygging – i tillegg til at de kan kjøpes nøkkelferdige, selvsagt.

Orstad Helsehus som ligger ved adkomsten til området er allerede en viktig destinasjon. Gjennom planen skal området her videreutvikles med flere fellesfunksjoner; et bredere helsetilbud og en liten dagligvarebutikk med kafe. Slik får landsbyen en særegen kvalitet der daglige behov ligger i gåavstand, samtidig som det styrker tilbudet også for tilliggende områder.

Det har vært viktig å begrense arealet til bilen, og i stedet gjøre området grønt. Derfor har mesteparten av uterommene gress, busker og trær. Arealet til vei er begrenset til en enkelt internvei (som må være der fordi den på sikt også skal betjene naboområdet – og den krever kommunal bredde). Bilparkering er lagt umiddelbart inntil veien i parkeringshager. Her er biloppstillingen skjult bak en hekk, dekket består av armert gress og en grønn pergola danner tak.

Orstad Landsby er et prosjekt i regi av Orstad Helsehus utviklet av KAP arkitekter i samarbeid med AtSite landskapsarkitekter.

  • Kategori: By
  • Sted: Orstad, Klepp
  • Areal: 136 boliger m²
  • År: 2020 -
  • Foto: KAP
Landsbyverdier
Landsbyverdier
Låven som felleshus
Låven som felleshus
Alle hus rundt tun
Alle hus rundt tun
Lokal service og dagligvare
Lokal service og dagligvare

Til toppen av siden